• Polityka prywatności

  Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych (formularz kontaktowy):

  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patrycja Piórkowska – przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adwokat Patrycja Piórkowska Kancelaria Adwokacka, ul. W. Bogusławskiego 7/2A, 31-048 Kraków, NIP: 6831988945 (dalej ADO).
  2. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie.
  3. 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
  4. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich - tylko gdy państwo trzecie zapewnia adekwatny do RODO poziom ochrony danych osobowych.
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  8. 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.