Adwokat Patrycja Piórkowska

Kancelaria Adwokacka w Krakowie

piorkowska.kancelaria@gmail.com

604-455-644

 • Prawo Karne

  Udzielam pomocy prawnej i podejmuję się reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, podejrzanych i oskarżonych.

  Pełne wsparcie prawne możliwe jest po uprzednim szczegółowym omówieniu sprawy.

  Pomoc prawna osób zatrzymanych dostępna całodobowo pod moim numerem telefonu:

  +48 604 455 644

 • Przedsiębiorcy

  Stała obsługa prawna:

  • udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych,
  • przygotowywanie projektów i obsługa umów,
  • zastępstwo prawne i procesowe,
  • bieżące informowanie o istotnych zmianach ogólnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym specyfiki działania przedsiębiorcy.

  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • Compliance
  • Możliwość powierzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


  • Wsparcie w procesie zamykania działalności gospodarczej oraz prowadzenie procesów likwidacyjnych.

  • Dostosowanie regulacji wewnętrznych do wymogów prawa, w tym Ochrona Sygnalistów, Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów, Polityka Prezentowa, AML.

 • Klienci indywidualni

  Wsparcie prawne w sprawach cywilnych.

  Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu przed sądem możliwe jest po uprzednim szczegółowym omówieniu sprawy.

 • Mediacja

  Zostałam wpisana na listy mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych w Krakowie, Tarnowie oraz Katowicach. Prowadzę mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych.

  Poza zleceniami przeprowadzenia mediacji w sprawach toczących się przed sądami, przyjmuję zlecenia przeprowadzenia mediacji pozasądowych. Posiedzenia mediacyjne mogą odbyć się w każdym dogodnym dla Państwa miejscu, w mojej Kancelarii przy ul. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie oraz online.

  Jako mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego prowadzę mediacje dotyczące tzw. kredytów frankowych.

 • Adwokat Patrycja Piórkowska. Adwokat sądowy. Mediator.
 • O mnie

  Jestem adwokatem sądowym. Szczególną uwagę poświęcam prawu karnemu zarówno w zakresie prowadzenia obrony (w tym nieletnich) oraz reprezentowania praw pokrzywdzonych. Zajmuję się także postępowaniem cywilnym, zwłaszcza, gdy sprawy są trudne i mają charakter wielowątkowy. Lubię zmieniać status spraw z „beznadziejny”, na „wygrany”.

  Jestem też mediatorem. Od lat prowadzę mediacje w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Mediuję we wszelkich sprawach związanych z rynkiem finansowym. Zostałam także wpisana na listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych w Krakowie, Katowicach i Tarnowie. Nie prowadzę mediacji rodzinnych.

  Działalność naukowa. Jestem laureatką nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP za najlepszą pracę magisterską z zakresu własności intelektualnej (praca napisana pod kierunkiem prof. zw dr hab. Janusza Szwaji pt. Wynagradzanie twórców wynalazków pracowniczych w Polsce i we Francji). Ukończyłam także Akademię Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (praca końcowa napisana pod kierunkiem prof. Dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego pt. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.) oraz studia podyplomowe z zakresu prawa dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.